lycka

Skulle du vara lycklig om du blev rik? Om du gick ner 20 kg eller var 20 år igen? Vi har många föreställningar om vad som gör oss lyckliga, men hur mycket betyder de egentligen, när allt kommer till kritan?

Män har alltid varit en aning rastlösa. Vi tror att gräset är grönare på den andra sidan, och har allt som oftast större begär efter äventyr än kvinnor har. Vi ägnar oceaner av tid i jakten på lycka, på alla möjliga ställen, men vad borde vi egentligen fokusera på?

DEFINITIONEN AV LYCKA

Utan att på något sätt göra det komplicerat eller obegripligt, har psykologer en enkel ekvation som används för att mäta lycka:

Lycka = U + B + H

U = Utgångspunkt
40-50% av vår lycka sitter i generna, några är helt enkelt födda gladare än andra. Var i spektrumet vi ligger kan variera lite, men totalt sett kan du inte annat än skylla på din mor och far. Detta är vår utgångspunkt.

B = Betingelser
Det finns en rad faktorer i ditt liv du inte har någon kontroll över, och dessa är våra betingelser.

Medfödda saker som utseende och kön. Men också saker som sker under livets gång, positiva som negativa.

Frågar man folk, så skulle de flesta säga att detta väger mycket tungt, men sanningen är att det bara betyder omkring 10%, grundat på det som kallas tillvänjningsprincipen.

Vår lycka går upp och ned, påverkad av oförutsägbara episoder i våra liv, men hjärnan är ofattbart snabb på att vänja sig, och det dröjer inte länge innan vi är tillbaka på utgångspunkten.

Undersökningar visar faktiskt att såväl lottovinnare som folk som varit med om en olycka och nu sitter i rullstol, redan inom ett år är varken mer eller mindre lyckliga än de var före händelsen.

H = Handlingar (Och tankar)
Nu kommer vi till det som artikeln egentligen handlar om, nämligen det vi har kontroll över i våra liv. I motsats till betingelser är detta något du själv väljer, förhållanden, jobb, hobbies, vart du bor osv. Saker du själv har kontroll över har också visat sig ha långt större betydelse, omkring 40% av din totala lycka, då tillvänjningsprincipen inte har fullt så mycket makt över dessa.

Nyckeln till att leva ett lyckligt liv ligger alltså i att jaga rätt saker i livet, göra de rätta valen och satsa på det som verkligen betyder något.

Dina tankar har också betydelse för din lycka.

Undersökningar har visat att folk med generellt lägre förväntningar på sig själva och sin omgivning, totalt sett är lyckligare människor. Det beror helt enkelt på att man inte alls så ofta blir besviken, och sätter större värde på små positiva överraskningar.

Det är lättare sagt än gjort, att leva ett “mindre förväntansfullt liv”, men det betyder alltså en del för din glädje i framtiden.

Låt oss gå igenom de områden i en mans liv, som samhället ofta förknippar med att ge oss mer eller mindre lycka, så kan vi se om gräset verkligen är grönare på den andra sidan.

PENGAR
Troligen är inget annat mer diskuterat i detta sammanhang, och alla har en uppfattning. Samtidigt är det nog det område som är absolut mest undersökt i studier. Kan pengar köpa lycka?

Den största studien på senare tid från 2010, publicerad i “National Academy of Sciences” i USA, konkluderar ganska klart att ja, pengar kan köpa lycka, men bara till en viss gräns.

Mer pengar gör dig lycklig upp till den punkt, där du täcker dina viktigaste basbehov som mat, tak över huvudet och en säng, och utöver det en smula extra till dig själv varje månad. Med det samhälle vi har i dagens Sverige, hamnar de flesta i denna kategori.

Svenskarna har blivit rikare och rikare på senare tid, men inget tyder på att vi blivit lyckligare. Tvärtom har problemen med stress och depressioner aldrig varit större.

Det leder mig till nästa stora globala undersökning från 2010, som med stor övertygelse ger samma resultat, men med en viktig definition av lycka.

Undersökningen visade tydligt, att männsikor med mer pengar var mera tillfreds med sina liv som helhet, men vardagsglädjen var förhållandevis oförändrad oavsett inkomst.

När vi människor får frågan om vi är “tillfreds med våra liv”, tänker vi allra först på saker som inkomst och ekonomi. Det bottnar i ett helt grundläggande mänskligt beteende, det att vi mäter oss med andra, och här kommer självklart ekonomin in.

Det har också gjorts undersökningar som visar att människor hellre vill tjäna 30.000kr i månaden, om deras grannar tjänade 15.000kr, än de ville tjäna 100.000kr i månaden, om deras grannar tjänade 200.000kr. Skrämmande, men sant.

Pengar kan därför göra dig lycklig till en viss gräns, och mer tillfreds med ditt liv som helhet, men har ingen särskild betydelse för din lycka och glädje i vardagen.

Men är det inte en fråga om vad man spenderar pengarna på? Låt oss gå vidare.

MATERIELLA SAKER
Man kan lätt få en känsla av lycka, när man går och köper något nytt. Men av samma orsak som tidigare nämndes med tillvänjningsprincipen, är lyckan oerhört kortvarig. Det tar troligen inte mer än ett par dagar, så är du tillbaka vid utgångspunkten.

Ju större materialla köp, desto större lycka ger det förmodligen på kort sikt. Den nya tröjan du köpte igår har nog redan slutat tillföra något i ditt liv, medan den nya bilen troligen är kul i några veckor.

“Jamen kan man då inte bara fortsätta köpa nya saker?”.

Köper man regelmässigt nya saker, blir lyckokänslan mindre och mindre för varje gång, till den punkt då det faktiskt blir vardag, och blir till en nödvändighet för dig, att köpa nya saker bara för att upprätthålla en känsla av status quo. En ond spiral.

Man har funnit i studier, att folk som använder sina pengar på andra än sig själva, uppnår en långt mer varaktig lyckokänsla.

Jag vet dock mycket väl, att din inre grottman sitter på dina axlar och säger, köp nu den nya TV’n istället. Det är människans natur.

Ett annat sätt, på vilket pengar kan bringa mer lycka, är att använda dem till upplevelser. Nya undersökningar från 2014 visar tydligt att du uppnår mer lycka i ditt liv, genom att använda pengarna till resor, bio och goda måltider med dina närmaste, än på materiella saker.

Upplevelser ger oss möjligheten att knyta starkare band med andra människor och skapa minnen, båda saker som betyder mycket för vår känsla av lycka.

Minnen blir faktiskt ofta bättre med tiden, då människan har en tendens till att glömma de små negativa sakerna, och bara fokuserar på t.ex. hur trevlig semestern var.

Du blir lyckligare av att spendera pengar på andra, och på upplevelser för dig och dina närmaste, framför materiella saker.

ÅLDER
De flesta tänker nog, att bara de kunde hoppa tillbaka till 20-årsåldern, så skulle de vara lyckliga. Fel.

Faktiskt visar undersökningar att lyckan är på topp när du fyller blott 18 år. Därifrån är det nedförsbacke ända tills du fyller 50, då det verkar som att det äntligen vänder igen.

Lyckan kommer dock tillbaka, och 85-åringen visar sig vara lyckligare än 18-åringen. Forskarna vet dock inte varför, men att äldre är lyckligare verkar inte bero på vare sig barn, äktenskapsstatus, jobb eller något annat. De bara är det…

Kanske är det lyckan av att vara pensionär? Kanske försvinner vardagens bekymmer med åldern?

JOBB
Totalt sett har det visat sig, att jobb där arbetet innebär service mot andra, generellt gör människor lyckligare. Fack som brandmän, sjuksköterskor, lärare i specialklasser och handikappmedhjälpare rankas mycket högt på listan.

Servar du andra människor i ditt arbete?

Dessutom har det för män visat sig vara mest viktigt, i förhållande till hur lyckliga de är, att:

Arbetet ger överkomliga utmanngar, med betoning på överkomliga, då det annars har motsatt effekt.

Klara uppnåeliga målsättnngar med arbetet.

Social samverkan på arbetsplatsen.

En känsla av kontroll i sitt arbete.

HUS OCH TRANSPORT
Var blir man lyckligast av att bo? I det stora drömhuset en bit utanför stan, eller i ett mindre hus i samhället med gångavstånd till jobbet?

När folk får frågan om vilka aktiviteter som gör dem mest lyckliga, ligger sex alltid överst på listan, och transport till och från jobbet ofta allra nederst.

En undersökning av 900 kvinnor i USA, visade också att resorna till och från jobbet, var klart och tydligt den tidpunkt på dagen de njöt allra minst.

Människan tror oftast att ett större hus eller ett bättre betalt jobb gör dem lyckliga, men tar för det mesta fel. Tillvänjningsprincipen slår till ligen.

För några år sedan gav två schweiziska ekonomer ut en studie i just detta. De fann, att i stort sett alla människor kraftigt undervärderade irritationen över resandet till ch från jobbet. Och istället valde det lite större huset, lite längre utanför stan, då de menade att det gjorde dem lyckligare.

De kom i sina studier fram till att folk som har en timmes resande varje dag, behöver ha 40% mer i lön, för att vara lika tillfreds med sina liv som en som kan promenera till jobbet.

Men varför är transport så förfärligt? Den största orsaken är att det inte är samma sak varje dag. Det är helt enkelt en daglig irritation vi aldrig vänjer oss vid.

Som psykologen från Harvard, Daniel Gilbert, säger “Driving in traffic is a different kind of hell every day.”

Något liknande gör sig gällande när vi köper bil. Vi har en tendens att fokusera på det vi enkelt kan mäta, och tror det betyder något, som t.ex. hästkrafter. Däremot trista ting, som sittkomfort, kommer längst bak i funderingarna, fast det troligtvis kommer att betyda allra mest för ditt dagliga resande.

En annan faktor när man ska välja sitt framtida hem är buller. Undersökningar har visat att buller är en av de saker vi aldrig riktigt vänjer oss vid. Möjligen förväntar du dig att drömhuset ska uppväga att det ligger lite avsides, men sannolikheten är stor att du blir besviken.

Akta dig för att övervärdera lyckan av ett hus, och överväg noga om du istället kan minska den tid du ägnar åt dagligt resande.

SOCIALT LIV
Det är helt enkelt inprogrammerat i oss, att vi vill vara sociala. Människor är flockdjur.

Vissa männsikor finner lycka i att vara ensamma, men ofta bara i korta perioder åt gången. Alla undersöknngar visar också gång på gång, att goda sociala förhållanden till t.ex. käresta, hustru, barn, vänner och familj, är en av de viktigaste faktorerna i ett lyckligt lliv.

Boken The Happiness Hypothesis, beskriver att en modern ideologi om extrem personlig frihet, som är mycket populär idag, kan vara farlig.

Ofta får det folk att överge hem, jobb och hustru, i jakten på personlig frihet, men att det ofta mynnar ut i det rakt motsatta.

Det har gjorts studier som visar, att sätter man en grupp människor tillsammans, som träffas bara 1 gång i månaden, producerar det lika mycket glädje och lycka som att fördubbla sin lön.

En annan studie har visat att det att vara gift, ger en psykologisk effekt motsvarande 500.000kr extra om pret.

Äktenskap och barn är ett svårt ämne, när man talar om lycka, då det är mycket individuellt. Många faktorer spelar in, och man offrar mycket, men får samtidigt möjlighet att ge mycket tillbaks.

Har man en timmas extra restid, men man samtidigt gör det för att barnen ska få en större trädgård och en bättre skola – vad väger då tyngst? Det är upp till den enskilde.

Studier har dock visat, att par som får barn generellt sett är mindre lyckliga som par, än de par som inte har några barn. (Här talar man dock om den gemensamma uppfattningen om hur det går i parförhållandet, och inte den enskildes personliga lycka).

Efter 8 år med barn, var det dock återigen lika, som för par utan barn. Tillvänjningsprincipen slår till igen.

Saker som visade sig vara mycket betydelsefulla i parförhållandet för de som fick barn, var först och främst god kommunikation. Och så vägde det tungt att mannen bidrog med hushållsgöromål, med det där behöver vi nog inte grävare djupare i.

Det finns också undersökningar som visar, att det att få barn bidrar för många mycket till den enskildes personliga lycka. (Men samtidigt går det möjligen ut över parförhållandet)

SEX
De flesta män har nog tänkt tanken, att bara man hade mer sex, med flera kvinnor, så skulle man vara lyckligare. Finns det någon sanning i detta?

En undersökning från 2013 slår fast ayy folk som har sex minst 4 gånger i veckan, tjänar mer pengar än folk som inte har det det. Mer exakt omkring 5%. Men samtidigt hade framgång på arbetet ingen relation till ett ökat sexliv.

Folk som inute får sitt grundläggande behov av sex uppfyllt, har svårt att uppnå framgång på andra områden i livet. Brist på ett ektivt sexliv har visat sig medföra att männsikor blir mer inåtvända och oftare utvecklar social ångest, depression och sämre hälsa.

Lustigt nog, precis som med undersökningarna om inkomst, där människor gärna tjänar mindre, så länge deras granne tjänar ännu mindre, så gäller det även sex. Vi blir lyckligare av sex, men ännu lyckligare om vi vet att vi har mer sex än grannen.

Svaret är helt klart ja – sex gör oss lyckligare. Dock tyder allt på att så länge man får ha regelmässigt sex minst 1 gång i veckan, så är lyckan man hämtar ur ännu mer sex, förhållandevis begränsad.

Men när det gäller antalet sexpartners fördelat på ett år, vad ger oss mest lycka? 100? 50? 5?

Svaret är faktiskt 1. Monogami är uppenbarligen det rätta sexet.

Gräset är förmodligen inte grönare på andra sidan staketet, om du går i tankar på att sex med flera olika skulle göra dig lyckligare.

SLUTSATS
Så, för att summera vad som faktiskt skänker lycka i ditt liv:

40% är bestämt på förhand i dina gener.
En inkomst som täcker dina grundläggande behov. Dvs någonstans att bo, mat och lite extra till nöjen.
Lägre förväntningar på livet.
Spendera pengar på andra.
Spendera pengar på upplevelser framför materiella saker.
Bli gammal.
Ett tillfredsställande jobb, där du helst ger service till andra.
Väl fungerande socialt liv.
Regelmässigt sex med 1 person.
Mindre resande till och från jobbet.

Och fokuserar du på nedanstående, kommer du troligen att uppleva att det inte skänker lycka till livet ändå:

Bli rik.
Om jag bara hade sex med flera kvinnor.
Köpa en massa materiella ting.
Har lång resväg varje dag, så att du kan kan få ett större hus.

Och så handlar lycka i hög grad om att fokusera på de små glädjeämnena i livet, fokusera på det man har, det man är glad för och det man kan ge till andra omkring sig.

Det bästa du kan göra är att glömma funderingarna på att gräset är grönare på andra sidan, och om du bara ägde det här eller det där. För det är det förmodligen inte.

Krönika skriven av Sebastian Petersen och du hittar inlägget och hans blogg HÄR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.