busi

Regeringens budget innehåller bra ambitioner men har samtidigt stora brister i långsiktig strategi och prioriteringar. Framför allt saknas dagens yrkesverksamma i den privata sektorn i budgeten. I stort sett hela reformpaketet riktas mot den offentliga sektorn.

Sverige behöver en tydlig prioritering på viktiga tjänstemannafrågor som kunskap, livslång kompetensutveckling och innovationer. Strukturomvandlingen går allt snabbare till följd av globalisering och digitalisering.

– Unionen saknar besked om konkreta reformer som tar sikte på att förbättra näringslivets internationella konkurrenskraft. Industrisamtalen och nyindustrialiseringsstrategin är viktiga men när snart halva mandatperioden har gått saknas fortfarande en kraftfull konkret politik för ökad konkurrenskraft, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

I vårbudgeten presenteras förslag att öka möjligheterna för nyanlända att starta företag, liksom för enskilda småföretagare att anställa. Bland skatteförändringarna märks en utvidgning av RUT-avdraget. Ytterligare en satsning i budgeten är ökade resurser till validering av utländska akademikers utbildning. Unionen delar regeringens syn på att detta är viktigt.

– Men den största utmaningen är att skapa väl fungerande system för validering i det formella utbildningssystemet av yrkesverksammas kompetenser. Detta är avgörande för att tjänstemännen ska ges effektiva möjligheter till återkommande utbildning och har därmed stor betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, säger Lars Jagrén.

Ett tilltagande problem för stora grupper tjänstemän är den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket måste därför få mer resurser för att klara av den välkomna ambitionshöjning regeringen avser att göra med arbetsmiljöstrategin som antogs i februari.

– På den negativa sidan finns också att den nedre gränsen för statlig skatt inte räknas upp fullt ut. Fler i mellaninkomster måste därmed betala statlig inkomstskatt och får behålla mindre än hälften av en löneökning. Detta är olyckligt och fel väg att gå när Sverige behöver signaler som ger uppmuntran till utbildning och ansvarstagande på jobbet för de yrkesverksamma, säger Lars Jagrén.

-Det viktigaste med vårbudgetarna är inte de relativt små nya satsningar som presenteras utan den bild som ges av regeringens mer långsiktiga strategi. Här finns anledningen till oro med tanke på att dagens yrkesverksamma, och då framför allt tjänstemännen, i hög grad helt enkelt inte finns med, säger Lars Jagrén.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.